Köszöntjük Honlapunkon!

GKI-autóbuszvezetői alap-és továbbképesítés:

- Azok a járművezetők, akik 2008. szeptember 9-ét követően "D" vagy "D1" kategóriájú, továbbá "D1+E" és/vagy D+E kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak vezetni, szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezettek.

- Azok a gépjárművezetők, akik 2008.szeptember 9. előtt már "D" kategóriájú vagy "D1" alkategóriájú,továbbá "D1+E" és/vagy "D+E" kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek (és nem végeznek a fenti kategóriák valamelyikére 2008. szeptember 9. után kategóriabővítést), a meglévő gépjármű-kategóriájuk vonatkozásában a 89/1988. MT rendelet 1.mellékletének "A" részében meghatározott nemzetközi autóbuszvezetői szolgáltató képesítés alapján kiadott igazolványuk érvényességének lejártától, legkésőbb tehát 2013.szeptember 10-től kezdődően, ill. ha az alapképesítésüket 2008. szeptember 9. után szerzik meg, annak a dátumától számított öt éven belül továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.

Alapképesítés:

A gépjárművezetői képesítés -első alkalommal- alapvizsga letételével szerzhető meg. Az alapképesítés megszerzéséhez tanfolyam elvégzése nem kötelező, de az előírt tantárgyakból vizsgát kell tenni. A jelentkező felkészítését az alapvizsgára a képzési engedéllyel rendelkező képzőszerv a hallgatóval történt külön megállapodás alapján végzi. A képzőszerv az alapképesítési vizsgákra jelentkezők igényei alapján a vizsgára történő felkészítés elől - a hallgatókkal kötött külön megállapodás alapján - nem zárkózhat el.

A GKI autóbusz alapképesítés: 160.000.- /fő

Továbbképzési képesítés:

A gépjárművezetőnek, amennyiben személyszállítói tevékenységét az érintett járműkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó továbbképzési képesítési képesítési vizsga letétele után öt év elteltével is folytatni kívánja,továbbképzési képesítési szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie.

GKI autóbusz továbbképesítés: 85.000.- /fő

A képesítés igazolására a "Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány" (GKI) szolgál. A GKI az utolsó, sikeres vizsga napjától számított öt évig érvényes.

Tehergépkocsi vezetői alapképesítés:

Azok a gépjérművezetők, akik 2009.szeptember 9-ét követően "C" kategóriájú és/vagy "C1" alkategóriájú, továbbá "C1+E" és/vagy "C+E" kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kateriájú járművet kívánnak közúton vezetni, tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére kötelezettek.

A GKI tehergépkocsi alapképesítés: 160.000.- /fő

Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés:

Azok a járművezetők, akik 2009.szeptember 9. előtt már "C" kategóriájú és/vagy "C1" alkategóriájú, továbbá "C1+E" kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, tehergépkocsivezetői továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek. Akik a meglévő gépjárműkategóriájuk vonatkozásában a 89/1988 MT rendelet 1. mellékletének "A" részében meghatározott nemzetközi árufuvarozói szolgáltató képesítéssel rendelkeznek, a kiadott igazolványuk érvényességének lejártától, legkésőbb tehát 2014.szeptember 10-től kezdődően, ill. ha az alapképesítésüket 2009. szeptember 9. után szerzik meg, annak a dátumától számított öt éven belül továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.

GKI tehergépkocsi továbbképesítés: 85.000.- /fő

Az alapképesítés megszerzéséhez szaktanfolyam elvégzése nem kötelező, az előírt vizsgatárgyakból vizsgát kell tenni. Az alapképesítés megszerzésére irányuló vizsgára felkészítő szaktanfolyamot a képzési és vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező képző szerv a hallgatóval történt külön megállapodás alapján végezheti. A továbbképzési képesítés megszerzéséhez szaktanfolyam elvégzése kötelező és az előírt vizsgatárgyakból vizsgát kell tenni. A továbbképzési képesítés megszerzésére irányuló szaktanfolyamot kizárólag képzési engedéllyel rendelkező szerv tarthat.

Egyéb tanfolyamok:

Taxi vállalkozói, Taxi gépkocsi vezetői, Kisgépkezelői, Gépkezelói, Parkgondozói, Kertfenntartói, Fémhulladék gyűjtő-és szállítói